2015 - I kwartał

Ośrodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) serdecznie zapraszają do udziału w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się 25 marca 2015 r., w Warszawie.

Firmy Rodzinne II to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pro Design sp. z o.o, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych – specyficznych organizmów ekonomicznych, w których przeplatają się systemy tego, co prywatne z tym, co biznesowe.

więcej

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z branży informatycznej, wykonawców, inwestorów do udziału w spotkaniach dla Inwestorów poświęconym przedsięwzięciu pn. Zarządzanie portalem szkoleń e-learningowych Akademia PARP (dalej jako „Projekt PPP).

więcej

„Integracja i Współpraca - Innowacyjność" to temat przewodni Welconomy Forum in Toruń (XXII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2015 r. w Toruniu.

więcej

Pięć lat doświadczeń, czyli jak zmieniają się kompetencje Polaków?

Od 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy Bilans Kapitału Ludzkiego, w ramach którego na skalę niespotykaną do tej pory prowadzone były badania kompetencji zawodowych Polaków oraz monitoring zmian zachodzących na rynku pracy. Premierowa prezentacja wyników ostatniej, V edycji badań, odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji "Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL.

więcej

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odebrała z rąk Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej pamiątkowy medal. PARP od lat jest partnerem KIG w różnych przedsięwzięciach adresowanych do przedsiębiorców.

więcej