2015 - I kwartał

Zapraszamy do udziału, w seminarium dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie i skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

więcej

Od 1 maja do 31 października trwać będzie we Włoszech Wystawa Światowa EXPO 2015, w której udział weźmie 147 krajów, w tym Polska. Tegorocznym hasłem przewodnim Wystawy jest „Wyżywienie planety, energia dla życia”. To pierwsze EXPO z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność.

Wsparcie rozwoju przemysłu, innowacji i przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polsce to temat konferencji prasowej, która odbyła się 16 lutego 2015 r. w MG. W spotkaniu wzięli udział wiceministrowie gospodarki Grażyna Henclewska i Arkadiusz Bąk, a także prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak i prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukasz Wilczyński.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe działające w branży IT/ICT do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2015 organizowanej podczas targów CeBIT 2015, w dniach 16-20 marca 2015 r. w Hannoverze w Niemczech. Do udziału w giełdzie zapraszamy również potencjalnych nabywców usług ICT, przedstawicieli branż: motoryzacyjnej, transportu i logistyki, biotechnologicznej, farmaceutycznej, elektrycznej, środowiskowej, spożywczej, meblarskiej, maszynowej, turystycznej, chemicznej, kosmicznej oraz nanotechnologii. Targi CeBIT należą do najważniejszych imprez w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). W 2015 r. partnerem strategicznym targów CeBIT będą Chiny.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 9 lutego 2015 r., w Warszawie, wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Innowacje i rozwój”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich producentów branży spożywczej* do udziału w Międzynarodowych Targach Spożywczych TUTTOFOOD 2015. Organizacja polskiego stoiska narodowego na ww. targach jest elementem programu gospodarczego realizowanego przez PARP w ramach polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015.

więcej