2015 - I kwartał

Na początku tego roku Polska będzie się rozwijała tempie ponad 4 proc. Trudno jednak osądzić na ile niepewności związane z sytuacją w Europie mogą ten rozwój zahamować. O tym w jaki sposób utrzymać ponad 4 proc. wzrost gospodarczy rozmawiać będą: Prof. Jerzy Hausner (UEK), Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes PARP), Prof. Leszek Pawłowicz (Wiceprezes Zarządu IBnGR), Dr Mirosław Gronicki, Dr Jarosław Janecki (SG CIB). Przebieg debaty będzie transmitowany przez PARP on – line.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła w dniu 29 grudnia 2014 r. porozumienie o współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) na rzecz zwiększenia polskiego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z branży spożywczej do udziału w giełdzie kooperacyjnej organizowanej podczas targów Anuga FoodTec 2015 r. w Kolonii w Niemczech. Anuga FoodTec to międzynarodowe targi żywności, odbywające się co dwa lata w Kolonii, podzielone są na dziesięć odrębnych imprez targowych, każde w osobnej kategorii. Odbywają się one w centrum targowym Koelnmesse, w pobliżu centrum miasta.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe działające w branży IT/ICT do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2015 organizowanej podczas targów CeBIT 2015, w dniach 16-20 marca 2015 r. w Hannoverze w Niemczech.

więcej