2015 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro oraz małe przedsiębiorstwa działające w branży przetwórstwa rolno-spożywczego do skorzystania z usługi doradczej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów. Doradztwo obejmuje takie zagadnienia jak: analizę sytuacji rynkowej firmy, przygotowanie planu marketingowego oraz pomoc w jego wdrożeniu w firmie, a także szkolenie w zakresie marketingu. Usługa jest dofinansowana do 70%.

więcej

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości została wyróżniona za sukces we wdrażaniu projektów z funduszy unijnych dla polskich przedsiębiorców.

więcej

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa Europy Centralnej – to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach tematycznych uczestniczy co roku kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

więcej

Zapraszamy mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą do skorzystania z usługi doradczej - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Doradztwo obejmuje takie zagadnienia jak: rejestrację działalności gospodarczej, formalno-prawne aspekty związane z prowadzeniem firmy, marketingiem przedsiębiorstwa, organizacji firmy, rachunkowości oraz finansowania przedsiębiorstwa. Usługa doradcza asysty jest dofinansowana do 90%.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój opublikowała Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok. Harmonogram naboru wniosków na 2015 r. dla działań PO IR wdrażanych przez PARP znajduje się

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z WPHI Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, ZENIT GmbH, KPK Programów Badawczych UE, Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej przeznaczonej dla firm zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-niemieckich projektów w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza swoich Beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Innowacyjna Gospodarka do wzięcia udziału w obchodach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015. Tegoroczna edycja akcji odbędzie się w dniach 7-10 maja 2015 r. Zgłosić swój projekt można na stronie: www.dniotwarte.eu.