2015 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza firmy działające w branży owocowo-warzywnej do udziału w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw MACFRUT w Rimini we Włoszech. Organizacja polskiego stoiska narodowego na ww. targach jest elementem programu gospodarczego realizowanego przez PARP w ramach polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015.

Prawie 650 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, reprezentanci władz lokalnych z Polski i Chin, oraz osoby ze świata nauki uczestniczyło w III Forum Regionalnym Polska-Chiny zorganizowanym w Łodzi w dniach 28-29 czerwca. W Forum wzięły udział aż 202 delegacje z terenu niemal całych Chin.

Obecna na Forum, Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak podkreśliła aktywne i długoletnie zaangażowanie agencji w promocję wymiaru gospodarczego polsko-chińskich relacji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa do wirtualnego udziału i zadawania pytań za pomocą czatu podczas seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Obowiązki MŚP po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”, organizowanego przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 30 czerwca (wtorek) w Warszawie, w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30. Początek transmisji o godz.10:30.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 16:30 zamknięty zostanie nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski złożone przed terminem zamknięcia naboru poddane zostaną ocenie zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa do wirtualnego udziału i zadawania pytań za pomocą czatu podczas seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP”, organizowanego przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 24 czerwca (środa) w Warszawie, w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30. Początek transmisji o godz.10:00.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Obowiązki MŚP po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 30 czerwca 2015 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, podaje do publicznej informacji listę (Lista nr 1) Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki.

więcej