2015 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na relacje on-line z Forum Edukacyjnego MSP. W trakcie pierwszego dnia Forum, będą mieli Państwo możliwość śledzenia relacji ze wszystkich paneli. Transmisję dostępna jest na stronie internetowej Forum.

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym obowiązków administracyjnych nałożonych na przedsiębiorcę w ramach pakietu ustaw regulujących podatek dochodowy.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku.

Harmonogram naborów wniosków w ramach programów, PO Polska Wschodnia  oraz PO Wiedza Edukacja Rozwój zostanie umieszczony na stronie PARP w najbliższym czasie.
W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

 

więcej

Wiceminister Iwona Wendel przewodniczyła obradom II Komitetu Monitorującego (KM) Program Polska Wschodnia, które 29 maja 2015 r. odbyło się w Warszawie. Przyjęcie kryteriów wyboru dla 6 działań w ramach trzech osi priorytetowych, umożliwi ogłaszanie konkursów zgodnie z założeniami.

Zachęcamy do przesyłania propozycji pytań do Gości zaproszonych na sesję otwierającą Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniach 9 – 10 czerwca na Politechnice Warszawskiej w Warszawie, odbędzie się VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki. To wydarzenie mające na celu stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego.

więcej

Sesja podzielona będzie na dwa półgodzinne bloki tematyczne.

1. Możliwości bezzwrotnego dofinansowania obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

2. Układy ratalne dla tych, którzy mają problemy w opłacaniu składek

W trakcie trwania pierwszego dnia Forum przedsiębiorcy będą także mogli skorzystać z indywidualnych porad przedstawicieli ZUS na stoisku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Porady dotyczyć będą tematyki ubezpieczeń, składek  jak również zasiłków i świadczeń długoterminowych. Nie zabraknie także eksperta od programu Płatnik.

więcej