2015 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w imieniu Ambasady Szwajcarii, zaprasza do udziału w Konferencji Swiss Innovation Day organizowanej z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Sekretarza Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji, dr. Mauro Dell’Ambrogio. Konferencja odbędzie się w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie w dniu 9 czerwca 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także wszystkich zainteresowancy prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku włoskim do udziału w Konferencji pt. „Współpraca gospodarcza Polska – Włochy: Rynek włoski szansą dla polskich MŚP”, która odbędzie się w ramach realizacji programu gospodarczego udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

więcej

Ministerstwo Gospodarki, Ambasada Włoch w Polsce oraz KPMG zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pn. „Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa – podsumowanie i nadchodzące wyzwania”. W wydarzeniu będzie uczestniczyć wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz podsekretarz stanu we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Benedetta Della Vedova.

więcej

Odwoływanie się w podejmowanych decyzjach do zbadanych faktów, dowodów naukowych i analiz –evidence based policy and practice – to idea, która przyświeca projektowi Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). Dlatego też wyniki badań BKL są prezentowane i omawiane podczas seminariów regionalnych. W tym roku pierwszym miastem, w którym zaprezentowane zostaną wyniki w ujęciu ogólnopolskim i regionalnym będzie Zielona Góra. PARP wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy zaprasza do udziału w seminarium "Wyzwania dla lubuskiego rynku pracy w oparciu o wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego". Seminarium odbędzie się 15 czerwca w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze. 

więcej

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, co roku, od 2010 roku wskazuje, że 75% polskich przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Z badania wynika również, że 30% przedsiębiorców nieinwestujących w rozwój swoich pracowników jako główną przyczynę wskazuje brak oferty edukacyjnej na rynku odpowiadającej na ich potrzeby. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że aktualnie przedsiębiorcy mimo faktycznego kreowania rynku pracy, są w niewielkim stopniu zaangażowani w procesy kształcenia i szkolenia oraz we współpracę z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

W celu zapewnienia lepszego dopasowania kompetencji do potrzeb przedsiębiorców w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce, PARP planuje w IV kw. 2015 r. ogłosić konkurs na wybór 3 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić na cykl dwóch konferencji pt. "Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki". Celem cyklu konferencji jest wypracowanie rekomendacji i praktycznych rozwiązań wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw poprzez dopasowanie kompetencji i kwalifikacji przyszłych i obecnych pracowników do potrzeb przedsiębiorstw.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz ósmy ogłosiło ogólnopolski konkurs  „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki, edukacji oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

więcej