2015 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pn. „Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców”.

więcej

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w pierwszym dniu Kongresu (20.04.2015) spotkała się z Carlosem Moedasem, komisarzem UE ds. badań, nauki i innowacji oraz poprowadziła inauguracyjne Spotkanie Rady Biznesu Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej. PARP jest partnerem instytucjonalnym Kongresu.

więcej

KUKE S.A. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą, Regionalnymi Izbami Gospodarczymi oraz Służbą Celną organizuje cykl bezpłatnych seminariów pn. "Ułatwienia działalności eksportowej wprowadzone w 2015 r."

Prezes PARP, Bożena Lublińska – Kasprzak, weźmie udział w rozpoczynającym dziś VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem instytucjonalnym. Program kongresu obejmuje w ciągu trzech dni ponad 110 sesji i wiele wydarzeń towarzyszących.

więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności.

15 kwietnia 2015 r., na dwa tygodnie przed rozpoczęciem EXPO 2015, odbyła się konferencja prasowa poświęcona udziałowi Polski w tym najbardziej prestiżowym wydarzeniu wystawienniczym na świecie. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Arkadiusz Bąk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Sławomir Majman, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2015 w Mediolanie oraz Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – organizator udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła do dnia 20 kwietnia 2015 r. termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych na spotkanie informacyjne, którego przeprowadzenie planowane jest na 22 kwietnia 2015 r.”