2015 - II kwartał

Zapraszamy mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa do skorzystania z usługi doradczo-szkoleniowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP. Usługa obejmuje doradztwo w procesie uzyskania finasowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez przedsiębiorcę oferty finasowania zwrotnego, oraz przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego z wybranej oferty. Ponadto w ramach usługi przedsiębiorca może skorzystać ze szkolenia z zakresu planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy z kolejną Instytucją Finansową (IF) – Express Bank Spółdzielczy z siedzibą w Rzeszowie w ramach usługi pilotażowej „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia opublikowała Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2015 rok.

więcej