2015 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy z kolejną Instytucją Finansową (IF) – Express Bank Spółdzielczy z siedzibą w Rzeszowie w ramach usługi pilotażowej „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia opublikowała Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2015 rok.

więcej