2015 - III kwartał

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" oraz działań 1.2 „Wsparcie internacjonalizacji MŚP" i 1.4 „Wzór na konkurencję" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.2 „Infrastruktura drogowa" w ramach II osi priorytetowej: „Nowoczesna Infrastruktura Transportowa" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Infrastruktura drogowa".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach I osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w Targach Innowacyjności i Wynalazczości Brussels Innova, które odbędą się w dniach 19-21 listopada 2015 r. w Brukseli.
Targi Brussels Innova to doroczne targi gromadzące wynalazców z kilkunastu krajów, przy czym polska delegacja zawsze odgrywa znaczącą rolę wśród wystawców.
Podczas targów polskie innowacyjne firmy będą miały możliwość prezentacji materiałów informacyjno-promocyjnych na stoisku przygotowanym przez WPHI w Brukseli oraz PARP.
Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

więcej