2015 - III kwartał

W dniu 3 września w ramach XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyło się seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Innowacje w służbie obronności - szansa dla start-upów". O tym, jak start-upy mogłyby współpracować z sektorem obronnym, rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, największych polskich firm z branży zbrojeniowej, uczelni technicznych oraz młodzi, innowacyjni przedsiębiorcy.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, które odbędzię się na Międzynarodowych Targach Branży Medycznej MEDICA, w dniach 17 - 19 listopada 2015 r. w Dusseldorfie, w Niemczech.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 1 do 7 września 2015 r., w ostatnim dniu do godz. 16.30.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link). 

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (link).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian na liście można znaleźć na stronie: http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/20150828_aktualizacja_LPI_PORPW.aspx

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dostępna jest
również na stronie PARP http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1129 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizuje podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego stoisko informacyjne, w ramach którego 13 firm – beneficjentów poszczególnych działań PO IG – przedstawi swoje projekty oraz ofertę biznesową.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to najważniejsze wydarzenie branży zbrojeniowej w Polsce i trzecie co do wielkości w Europie, po Paryżu i Londynie. Służy prezentacji najnowszych zdobyczy technologii w dziedzinie obronności.

więcej

Do grona partnerów Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne dołączył bank rozwoju ECO Trade and Development Bank z siedzibą w Istambule (Turcja). Dzięki nawiązanej współpracy polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i informacji nt. przetargów finansowanych przez bank.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie projektu dotyczą postanowień zawartych w § 13 „Konkurencyjność kosztów" oraz § 19 „Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy".

więcej