2015 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do kolejnej edycji działania Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego poddziałania 1.3.1 POPW „Wdrażanie innowacji przez MŚP". Podczas spotkania potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące poddziałania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

więcej

Informujemy, że na stronie www.popw.parp.gov.pl w ramach dokumentacji do poddziałania 1.3.1 POPW zamieszczone zostało opracowanie pn. „Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej".

więcej

W dniu 9 października 2015 r. odbędzie się seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komisji Europejskiej pn. „Możliwości współpracy z Unią Europejską na rynkach rozwijających się".

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ostatniego odcinka obwodnicy Mielca realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20 + 636 do ulicy Dębickiej w km 38 + 522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I".

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, podaje do publicznej informacji kolejną listę (Lista nr 3) Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza przedsiębiorców do udziału w II edycji MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ, która odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego 13 i 14 października 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy ul. Korfantego 35.