2015 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w X Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny (EU-China Business & Technology Cooperation Fair X), które odbędzie się w Chengdu, w stolicy prowincji Syczuan w dniach 9-11 listopada 2015 r. Forum to zostało przygotowane z myślą o branży ochrony środowiska, biofarmaceutycznej, energii odnawialnej, lotniczej, spożywczej oraz ICT.

V Europejski Kongres dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – to wydarzenie, na którym nie może zabraknąć przedsiębiorców szukających ciekawych rozwiązań dla własnych firm, a także osób, które myślą o założeniu działalności gospodarczej. Organizatorzy przygotowali sesje plenarne, dyskusje, warsztaty oraz ponad 50 paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów, które odbędą się w ramach 6 ścieżek tematycznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest współorganizatorem wydarzenia.

więcej

Uprzejmie informujemy, że Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych – poglądowa publikacja PARP oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wspomagająca procesy realizowane przez interesariuszy poddziałania 1.1.1 POPW 2014-2020 – jest już dostępny na stronie PARP (link do Podręcznika).

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza ośrodki innowacji - parki naukowo-technologiczne i inkubatory technologiczne z Polski Wschodniej do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.