2015 - IV kwartał

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG), Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu prowadzących do zmiany celów projektu. W związku z powyższym, Beneficjenci realizujący projekty w ramach następujących Działań POIG: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 (faza rozwoju klastra), 5.3, 8.1 oraz 8.2, zobowiązani są do wypełnienia oraz przesłania do RIF/PARP Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu wg poniższego wzoru. Przedmiotowe Oświadczenie za rok 2017 powinno zostać dostarczone do RIF/PARP w terminie do 15 lutego 2018 r.

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej (Nr: 1/2015) w ramach poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów " Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 POPW. W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 214 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 14,7 mln zł. PARP oczekuje na dokonanie przez wnioskodawców formalnego potwierdzenia złożenia wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

więcej

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 7 stycznia 2016 r. infolinia Rejestru Usług Rozwojowych dostępna pod numerem 801 808 108 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15. Poza godzinami pracy infolinii zapytania do naszych konsultantów można przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie informujemy, że w dniach 1-6 stycznia 2016 r. infolinia RUR będzie niedostępna.

więcej

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

więcej