2015 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji Next Step Poland, która odbędzie się 16 stycznia 2016 r. w Cambridge, w Wielkiej Brytanii. Tematem przewodnim wydarzenia będą "Innowacje w Biznesie".

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs o numerze POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2.

W związku z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego dot. zapewniania jakości usług rozwojowych w RUR, które odbyło się w siedzibie PARP w dniu 15 grudnia 2015 r., poniżej prezentujemy materiał przygotowany jako podsumowanie ww. spotkania oraz materiał podsumowujący koncepcję zmiany wymagań jakościowych w odniesieniu do podmiotów i świadczonych przez nie usług, a także sposobu ich weryfikacji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs o numerze POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuję pierwszą listę projektów, które spełniły wszystkie kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (Nr: 1/2015) w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (link do zakładki).

więcej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 POPW - Wzór na konkurencję, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 2.3.2 PO IR - Bony na innowacje dla MŚP, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.