2015 - IV kwartał

Misją PARP jest wspieranie przedsiębiorców w realizacji ich aspiracji rozwojowych, w szczególności tych, które budują innowacyjność polskich firm. W tym celu zrealizujemy szereg działań, które prezentujemy w poniższej animacji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii zaprasza firmy z branży spożywczej do skorzystania z oferty bezpłatnej promocji swoich produktów na polskim stoisku narodowym podczas Międzynarodowych Targów Słodyczy i Przekąsek ISM, które odbędą się w dniach 31 stycznia - 3 lutego 2016 r. w Kolonii w Niemczech.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego poddziałania 3.1.5 PO IR „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock". Podczas spotkań potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące poddziałania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o dokumentację konkursową.

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne. System akredytacji wykorzystany zostanie m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

logo pracodawca jutraPrzewiduje się, że zapotrzebowanie na pracowników o średnim poziomie kwalifikacji, głównie zawodowych, wzrośnie między 2010 a 2020r. o ponad 3,5 miliona. Część pracodawców aktywnie realizuje działania o charakterze edukacyjnym, których nadrzędnym celem jest wyposażenie młodych osób w niezbędne kwalifikacje zawodowe. Poznajmy laureatów konkursu Pracodawca Jutra 2015.

Wielu pracodawców aktywnie współtworzy przyszły rynek pracy, dbając o zawodowe przygotowanie przyszłych pracowników nie tylko pod kątem potrzeb swoich firm ale również prowadząc działania o szerszym zasięgu – pomagając młodym osobom pozyskać kompetencje wymagane przez rynek. Właśnie ta grupa firm zapraszana jest do udziału w konkursie Pracodawca Jutra, który od trzech lat organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs Pracodawca Jutra ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk przedsiębiorstw w zakresie współpracy z edukacją i wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm, które przede wszystkim dbają o edukację praktyczną uczniów i studentów.

więcej

9 grudnia br. odbyła się konferencja „Firmy rodzinne – szanse i wyzwania" zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2".

To już drugi projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierający rozwój firm rodzinnych. Dzięki działaniom PARP i partnerów projektu – stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Concordii Design i Uniwersytetu SWPS – firma rodzinna przestałą się kojarzyć z mało profesjonalnym sposobem działania. Firma rodzinna stała się marką.

więcej