2015 - IV kwartał

3 grudnia br. w Warszawie odbyła się V Konferencja Badawcza PARP "Innowacje w działaniu - współczesne źródło wzrostu przedsiębiorstw". Organizatorem spotkania była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością.

10 grudnia 2015 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała kolejne doroczne spotkanie informacyjne dla reprezentantów zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz bilateralnych izb przemysłowo-handlowych.

 

więcej

Za nami trzy edycje konkursu Pracodawca Jutra, którego celem jest nagrodzenie przedsiębiorców realizujących działania edukacyjne skierowane do uczniów, studentów i absolwentów. Zapraszamy do śledzenia on-line ceremonii wręczenia nagród Pracodawcom Jutra 2015. Rozpoczęcie transmisji dzisiaj o godz. 15.00.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock w ramach III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do koncepcji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego poddziałania 2.3.4 PO IR „Ochrona własności przemysłowej".

więcej