2015 - IV kwartał

Gala Konkursu Polski Produkt Przyszłości to najważniejsza impreza promocyjna w kalendarzu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, Konkursu organizowanego od szeregu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach II Osi Priorytetowej POWER 2014-2020 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Regulaminu konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

600 osób, w tym przedstawiciele środowiska startupowego, inwestorzy, mentorzy, media, uczestniczyło w pierwszym dniu Startup Summit, który 3 i 4 grudnia odbywa się na stadionie PGE Narodowy. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Cristiano Carlutti, były wiceprezes Tesla Motors, Alexander Lubov, przedstawiciel firmy UBER, Michał Sadowski z Brand24 czy Marcin Piątkowski, prezes JIVR Bike. W ramach wydarzenia odbyła się również premiera programu akceleracyjnego „Platformy startowe dla nowych pomysłów", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako część Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

więcej

Elephant Door – inteligentny system alarmowy oraz JadeZabiore.pl – platforma społecznościowa łącząca kierowców z osobami wysyłającymi paczki zwyciężają w konkursie „ScaleMeGlobal”.
3 grudnia podczas konferencji Startup Summit rozstrzygnięty został konkurs „ScaleMeGlobal”, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zwycięzcą okazał się autor technologii Elephant door, którego spośród 10 finalistów wyłoniło jury złożone ze specjalistów. Nagrodę główną w postaci rocznego programu akceleracyjnego ufundował Google Campus. Podczas wieczornej gali wręczono również nagrody w kategorii specjalnej, której patronuje Microsoft. To wyróżnienie otrzymały: Elephant door oraz JadeZabiore. Nagroda publiczności trafiła do JadeZabiore.

więcej

3 i 4 grudnia 2015 r. na stadionie PGE Narodowy odbywa się największa organizowana przez polską administrację konferencja poświęcona rozwojowi przedsiębiorczości start-upowej – Startup Summit.

Przez dwa dni ponad 800 uczestników bierze udział w prelekcjach, warsztatach oraz spotkaniach z uznanymi na świecie ekspertami z dziedziny nowych technologii oraz praktykami globalnego biznesu. W ramach wydarzenia odbywa się również premiera programu akceleracyjnego „Platformy startowe dla nowych pomysłów", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako część Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zapraszamy do śledzenia transmisji online od godz. 10:00.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie podsumowujące konsultacje dot. wymogów jakościowych związanych ze świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w godzinach 11.00-14.30. Korzystając z okazji pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie dotyczące zarówno warunków rejestracji jak również wymogów jakościowych związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem RUR.

więcej