2015 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.12 PO WER „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" zaprasza podmioty zainteresowane powstaniem Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do udziału w konsultacjach Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu na utworzenie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (w skórcie NKL) umożliwiające firmom lepszą kontrolę kosztów personalnych, bardziej efektywne zarządzanie personelem, a także ocenę opłacalności inwestycji rozwojowych, jest już dostępne także w wersji online pod adresem http://nklonline.parp.gov.pl. Skorzystanie z tej wersji narzędzia, umożliwia przedsiębiorstwom porównanie swoich wyników, z wynikami uzyskanymi przez firmy o podobnej wielkości, branży, czy z tego samego regionu (benchmarking).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa do śledzenia transmisji on-line ze spotkań informacyjnych dotyczących działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję".

W nawiązaniu do komunikatu z zaproszeniem do udziału w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym wymogom jakościowym dot. świadczenia usług opublikowanych w Rejestrze Usług Rozwojowych pragniemy jeszcze raz uprzejmie podziękować za udział w spotkaniu, zgłoszone uwagi oraz komentarze.

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne z trudem, acz dużą determinacją przebija się jako formuła realizacji zadań publicznych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat nastąpił blisko czterokrotny wzrost liczby inwestycji realizowanych z wykorzystaniem tego modelu. W roku 2015 roku podpisana została umowa na realizację pierwszego rządowego projektu ppp, co może się przyczynić do tego, aby ten rok został uznany za punkt zwrotny w dalszym rozwoju tej formuły w Polsce.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych.

Już po raz drugi w 2015 r. przedstawiciele instytucji członkowskich Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (Rady Biznesu „16+1") spotkali się aby wspólnie przedyskutować dotychczasowe działania oraz zastanowić się nad priorytetami przyszłej współpracy w nadchodzącym roku. Drugie spotkanie Rady odbyło się na marginesie IV Szczytu Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia w Suzhou.

więcej