2017 - I kwartał

Informujemy o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

Dzięki ponad 650 mln zł z Programu Polska Wschodnia Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, Białystok rozwinie sieć szybkich autobusów, a mieszkańcy gmin otaczających Kielce, Białystok i Rzeszów łatwiej dotrą do stolic województw. 28 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Marcin Szyguła, z-ca prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisał z beneficjentami kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji w Polsce Wschodniej.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała 177 inwestycji związanych z odpowiedzialnością w biznesie. Zrealizowano je w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Konferencja kończąca projekt odbyłasie 15 lutego br. w Warszawie, w Pałacu Prymasowskim.

więcej