2017 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Zapraszamy przedstawicieli polskich firm z branży ICT do udziału w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym na targach CeBIT, które odbędą się w dniach 20-24 marca 2017 r. w Hanowerze (Niemcy). Targi CeBIT należą do najważniejszych imprez w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych na świecie. Stoisko zostanie zorganizowane w ramach Branżowego Programu Promocji dla sektora IT/ICT, realizowanego przez PARP.

więcej

Promocja polskich rozwiązań IT dla sektora FinTech w Tokio - zapraszamy przedstawicieli polskich firm i instytutów badawczych do udziału w seminarium organizowanym przez Wydział Polityczno-Ekonomiczny oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio.

więcej

Terminy naborów wniosków dla poszczególnych Programów Operacyjnych w 2017 r.:

więcej