2017 - II kwartał

Informujemy o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu Konkursu w ramach działania 1.2 POPW ogłoszonego dnia 23 marca 2017 r. - wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie poprzez wprowadzenie trzeciego etapu konkursu obejmującego nabór wniosków w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w dniu 31 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00:00). Drugi etap konkursu obejmie natomiast nabór wniosków złożonych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (do końca dnia).

Trwa nabór do Early Warning Poland, programu wsparcia przedsiębiorstw w trudnej sytuacji. Pierwsi przedsiębiorcy skorzystali już z pomocy konsultantów, którzy pomogli im zdiagnozować przyczyny trudności hamujących rozwój firmy i skierowali do dalszej pracy z mentorem.

więcej

25 czerwca br. PARP ogłosiła listę 14 projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 10 688 703, 35 PLN.

więcej