2017 - II kwartał

Około 70 osób z Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin bierze udział w organizowanym w Rydze (Łotwa) spotkaniu Rady Biznesu 16+1 i instytucji otoczenia biznesu (Meeting of China-CEEC Business Council and Business Support Organizations). Spotkanie organizowane jest przez Łotewską Agencję Inwestycji i Rozwoju (LIAA) oraz Radę Biznesu koordynowaną przez PARP w ramach współpracy 16+1.

więcej

21 i 22 czerwca we Wrocławiu, odbywa się XII Konferencja Ewaluacyjna współorganizowana przez PARP1 i Ministerstwo Rozwoju, pod hasłem „Evaluation that matters. Ways to improve public policies”. 

więcej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na kongres FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ ROZWOJU, który odbędzie się 23 czerwca o godz. 9.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i miasto Rzeszów podpisały umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

więcej