2017 - II kwartał

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi godzinami telefonicznych dyżurów eksperta.

26 kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00 kończy się nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia prac badawczo-rozwojowych w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, w tym dla branży elektromobilnej.

więcej

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej.