2017 - II kwartał

22 czerwca br. prezydent Andrzej Duda powołał prezes PARP, Patrycję Klarecką do Kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

więcej

PARP prowadzi nabór wniosków w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. O wsparcie z puli 60 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy KKK.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała do dofinansowania 390 projektów firm złożonych w konkursie „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 211 314 691,02 zł, w tym 100 wniosków zostało rekomendowanych z województwa mazowieckiego na kwotę 54 631 947,26 zł.

więcej