23 czerwca 2017

22 czerwca br. prezydent Andrzej Duda powołał prezes PARP, Patrycję Klarecką do Kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

więcej

23 czerwca 2017
23 czerwca 2017
23 czerwca 2017
23 czerwca 2017
22 czerwca 2017

PARP prowadzi nabór wniosków w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. O wsparcie z puli 60 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy KKK.

więcej

22 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała do dofinansowania 390 projektów firm złożonych w konkursie „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 211 314 691,02 zł, w tym 100 wniosków zostało rekomendowanych z województwa mazowieckiego na kwotę 54 631 947,26 zł.

więcej