2017 - III kwartał

W nawiązaniu do komunikatu o zmianie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informujemy o interpretacji Instytucji Zarządzającej odnoszącej się do sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.

więcej

Zapraszamy do udziału w tworzonym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz PARP "Kodeksie Dobrych Praktyk Biznes-Administracja". Naszym celem jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań urzędników i przedsiębiorców w relacjach biznesowych.

więcej

Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej.

więcej

Sześć sesji plenarnych, ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat, prezentacje narodowe i regionalne z udziałem szefów rządów, przedstawicieli parlamentów, ministrów, ekspertów i przedstawicieli największych firm. Trwa XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy.

więcej

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Poszukujesz możliwości finansowania swojego biznesu? Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME i fundusze UE". Dowiesz się więcej o możliwościach jakie mogą dać Twojej firmie programy ramowe oraz fundusze UE.

więcej