18 września 2017
15 września 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

więcej

15 września 2017
14 września 2017
13 września 2017
13 września 2017

W nawiązaniu do komunikatu o zmianie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informujemy o interpretacji Instytucji Zarządzającej odnoszącej się do sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.

więcej

13 września 2017

Zapraszamy do udziału w tworzonym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz PARP "Kodeksie Dobrych Praktyk Biznes-Administracja". Naszym celem jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań urzędników i przedsiębiorców w relacjach biznesowych.

więcej