2017 - IV kwartał

1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców.

więcej

W grudniu br. zostały znowelizowane  Wytyczne zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne wprowadziły m.in. nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

więcej

Informujemy, że w wyniku oceny wniosków złożonych w ramach pilotażu Elektro ScaleUp realizowanego w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, iż nowy nabór zostanie ogłoszony niezwłocznie po dokonaniu aktualizacji dokumentacji konkursowej. Informacje dotyczące nowego naboru zostaną zamieszczone na stronach www.parp.gov.pl