2017 - IV kwartał

Program Operacyjny Polska Wschodnia wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w makroregionie. Fundusze z UE rozwijają start-upy, a także firmy, które wykorzystują w produkcji i usługach prace badawczo-rozwojowe.

więcej

103 zamiast 90 start-upów otrzyma wsparcie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej". Dzięki zwiększeniu puli środków o ponad 9 mln zł, dodatkowo 13 start-upów będzie mogło zrealizować swoje pomysły w ramach projektów na kwotę ponad 10,17 mln zł.