2017 - IV kwartał

Uprzejmie informujemy, że 7 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażu Elektro ScaleUp realizowanym w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. intensywności wsparcia dla inwestycji zlokalizowanych w Warszawie informujemy, że w przypadku konkursu ogłoszonego 2 sierpnia 2017 r. dla działania 3.2.1 Badania na rynek (konkurs nr 3 – tzw. ogólny), Wnioskodawcy składający wnioski o dofinansowanie w etapie III tj. od 1.11 do 31.12.2017 powinni uwzględnić nowy, zmniejszony limit wsparcia (10% zamiast 15%) dla inwestycji planowanych w Warszawie.