2017 - IV kwartał

Trwa rekrutacja start-upów do Cross EUWBA! Jesteś założycielką start-upu? Jego menedżerką? Twoje produkty/usługi skierowane są do kobiet? Aplikuj! Nabór pomysłów, które będą zaprezentowane podczas pierwszego pitchingu trwa do 5 listopada 2017 r. Przygotujemy Cię do do pitchingów, gdzie zaprezentujesz swój pomysł Aniołom Biznesu!

więcej

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1, ulega przedłużeniu z  31 października do 8 grudnia 2017 r.

Informujemy, że od 2 listopada 2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o umieszczenie w wykazach kandydatów na ekspertów
angażowanych do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014-2020 w ramach Programów Operacyjnych:

więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Warszawie poświęcone możliwościom dofinansowania w konkursie „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock” (13 listopada br.). PARP zapewnia środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania firmy na: Giełdzie Papierów Wartościowych, New Connect, rynku obligacji Catalyst i zagranicznych rynkach regulowanych. W zależności od wyboru rynku kapitałowego maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł, minimalna 60 tys. zł.

więcej

Zapraszamy przedsiębiorców MŚP zainteresowanych wsparciem w ramach programu Inteligentny Rozwój do udziału w spotkaniu w ramach Europejskiego Wykładu Otwartego w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie (7 listopada br., godz. 10:00).

więcej

W jubileuszowej, XX edycji konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, złożono rekordową liczbę wniosków. Aż 111 projektów walczy o tytuł Polskiego Produktu Przyszłości.

więcej