2017 - IV kwartał

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

więcej

W ramach Programu Komisji Europejskiej Erasmus + Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z instytucjami z Cypru I Wielkiej Brytanii AppHelp4SMEs – Apprenticeship Helpdesk for Small and Medium Size Enterprises. Jego celem jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu i partnerów społecznych w procesie doradztwa świadczonego firmom MŚP planującym zorganizowanie praktyk zawodowych w swojej firmie.

więcej

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju pn. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”, które odbędzie się w Gdyni, dotyczące wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotaż Elektro ScaleUp. To przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego / przełomowego zlecenia od klienta biznesowego z branży elektromobilności.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 października uruchamia konkurs na akcelerator, który wypracuje innowacyjne projekty dla branży elektromobilności z co najmniej 30 startupami. Otrzyma on na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania z Agencji. Wnioski można zgłaszać do 7 listopada 2017 r. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności.

więcej