2018 - II kwartał

Tworzenie projektu start-upu

4 lipca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów.

Kancelarie prawne wyłonione przez PARP świadczyć będą wsparcie prawne dla nowopowstałych przedsiębiorców (start-up).

Usługa wsparcia prawnego świadczona będzie w zakresie:

1) realizacji procesu inwestycyjnego:

  • przygotowanie startupu do analizy law due-diligence;
  • dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki (w tym czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem);

2) realizacji procesu zamówień:

  • dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego (w tym czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem);
  • przygotowanie umowy z kontrahentem;

3) konsultacji prawnych mających na celu pomoc przedsiębiorcy w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – 5 h.

Maksymalna wartość dofinansowania przeznaczona dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 20 tys. zł i jest w 100% finansowana z budżetu państwa. Wkład własny nie jest wymagany, jeśli wartość wybranych usług nie przekracza 20 tys. zł.

Wnioski można będzie składać do 15 października lub do wyczerpania puli środków.

Pełna dokumentacja konkursu

Weź udział w spotkaniu informacyjnym

Ludzie w sali konferencyjnej podczas prelekcji

20 czerwca 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja prezentująca wyniki ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego.

więcej

Dwie osoby wspinające się na szczyt góry. Osoba, która jest wyżej, podaje rękę osobie niżej, żeby ułatwić jej wejście po stromej ścianie. W tle panorama gór.

PARP ogłosiła konkurs na akceleratory, które rozwiną produkty 400 startupów we współpracy ze średnimi i dużymi firmami. Program akceleracyjny ScaleUp kontynuuje pilotaż w ramach Start In Poland.

– Po pilotażu, który okazał się sukcesem, idziemy odważnie dalej we wspieraniu polskich innowacyjnych firm. Tym razem nasze działania będą jeszcze mocniejsze. Chcemy dofinansować i wesprzeć nawet 400 startupów. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenie naszej gospodarki. Rolą państwa jest przede wszystkim zapewnić każdemu możliwość startu w biznesie i dopomóc w rozwoju i ekspansji na zagraniczne rynki, tak aby docelowo stał się światowym liderem w swojej branży – mówi Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Budżet programu wynosi 120 mln zł. Każdy z akceleratorów będzie dysponował kwotą 10–15 mln zł. Startupy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Programy akceleracyjne będą działały nawet do połowy 2021 r.

Akceleratory wybrane w konkursie udzielą startupom grantów (do 200 tys. zł), zapewnią też mentorów biznesowych i ekspertów technologicznych (na te usługi akcelerator będzie miał do 50 tys. zł dla poszczególnych startupów). Ale przede wszystkim zagwarantują startupom dostęp do infrastruktury i know-how średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą odbiorcami akcelerowanych technologii. Dojrzałe przedsiębiorstwa posiadają zasoby, w tym finansowe, natomiast ze względu na rozbudowane struktury korporacyjne brak im elastyczności wobec wyzwań ciągle zmieniającego się rynku. Stąd ich zainteresowanie współpracą ze startupami, które są elastyczne, innowacyjne i kreatywne, ale brakuje im kapitału i kontaktów biznesowych.

– Działania rządu zapoczątkowały i rozwinęły współpracę korporacji ze startupami w kończącym się właśnie programie pilotażowym ScaleUp. W programie wzięło udział 66 dużych firm i blisko 300 startupów. Niewątpliwym efektem programu są dotychczasowe wdrożenia, których liczba przekracza 150, a kolejnych 50 jest w tej chwili negocjowanych. Zauważalny sukces tego programu zmotywował także inne firmy do podjęcia współpracy ze startupami, dzięki czemu powstało wiele branżowych akceleratorów finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstw – podkreśla Minister Emilewicz.

Pilotaż ScaleUp trwał 15 miesięcy od początku 2017 r. do kwietnia 2018 r.

– Przy projektowaniu kolejnej edycji programów akceleracyjnych wykorzystaliśmy doświadczenia ze ScaleUp. Sukces tego programu to zasługa dobrze zidentyfikowanych potrzeb – zarówno startupów, jak i dużych firm. Startupy wnoszą pomysły i rozwiązania, a duże firmy potrafią je skalować. Pośrednikiem i dostarczycielem wiedzy na kolejnych etapach współpracy jest akcelerator, który dba o wspólny efekt biznesowy. W nowej odsłonie programu chcemy, żeby akcelerator pracował z trzema odbiorcami technologii, wśród których mogą być też średnie firmy. Pilotaż pokazał, że spółki są otwarte na innowacje niezwiązane z ich zasadniczą działalnością. Często po zapoznaniu się z pomysłami startupów, rozszerzały listę wyzwań i obszarów zainteresowania, dostrzegając że takie podejście rozwija ich ofertę produktową i też jest opłacalne – mówi Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawowym celem akceleratorów jest doprowadzenie startupów do pilotażowych wdrożeń, czyli przetestowania każdego rozwiązania lub jego kluczowych funkcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistości gospodarczej dużych spółek. Pozytywny wynik takich testów powinien skutkować zawarciem umów o kontynuacji współpracy nad opracowanym rozwiązaniem po zakończeniu akceleracji. W nowej odsłonie programu PARP rozszerza projekty akceleratorów właśnie o czas – po akceleracji – niezbędny do zawarcia przez startupy pierwszych poważnych kontraktów biznesowych ze średnimi i dużymi firmami.

– W Ministertwie Przedsiębiorczości i Technologii opracowaliśmy listę obszarów, w których chcemy znaleźć nowe rozwiązania. Minimum 25 proc. startupów uczestniczących w każdym programie akceleracyjnym będzie musiało pochodzić z 10 obszarów wybranych jako najbardziej perspektywiczne. W ten sposób wskazujemy, rozwój których obszarów uważamy za szczególnie ważny i pożądany dla gospodarki, pozwalając jednak akceleratorom na zachowanie elastyczności w doborze startupów – podsumowuje Minister Jadwiga Emilewicz.

Nowy ScaleUp zakłada zatem udział w programach akceleracyjnych startupów wpisujących się w obszary specjalizacji takie jak: fintech, biotechnologia farmaceutyczna, biogospodarka, cyberbezpieczeństwo, smart city, industrial internet, mikroelektronika, inteligentne tworzywa, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne.

 

Dokumentacja do działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne

Fotografia z targów CEBIT

CRMŚP:

W dniach 19 – 22 czerwca 2018 r. w Hanowerze, podczas międzynarodowych targów teleinformatycznych CeBIT odbywa się giełda kooperacyjna Future Match, zorganizowana przez sieć Enterprise Europe Network. Jak co roku ośrodek EEN przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.Giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, umówionych wcześniej spotkań. Spotkania trwają ok. 30 minut, a ich uczestnicy to przedstawiciele firm z różnych krajów działający w tej samej branży i poszukujący zagranicznych partnerów biznesowych.

Kobieta w warsztacie szlifuje papierem ściernym drewniany taboret. W tle widok narzędzi umocowanych na ścianie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 6 podmiotów, których zadaniem będzie stworzenie w Polsce lub przeniesienie z zagranicy ponad 100 nowych innowacyjnych przedsiębiorstw oferujących nowe produkty lub usługi oparte o przełomowe rozwiązania.

więcej

Flaga Unii Europejskiej

Ankieta dla przedsiębiorców poświęcona zasad pochodzenia towarów przy eksporcie poza rynek wspólnotowy.

więcej