100 mln zł na promocję marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki dla branż o największym potencjale eksportowym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia konkurs, którego celem jest budowanie Marki Polskiej Gospodarki za granicą poprzez wsparcie firm w promowaniu marek produktowych oraz rozwijaniu działalności eksportowej. Oferta kierowana jest do przedsiębiorców reprezentujących wybrane sektory gospodarki, którzy chcą uczestniczyć w branżowych programach promocji, koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Nabór wniosków potrwa od 24 czerwca do 5 sierpnia.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców reprezentujących siedem branż, dla których zatwierdzone zostały programy promocji tj. sprzęt medyczny, kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe oraz usługi prozdrowotne. Wskazane sektory wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), a ze względu na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań zostały uznane przez resort rozwoju za sektory podnoszące konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć otrzymane środki na działania promocyjne określone w branżowych programach promocji, w szczególności na wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju pozaunijnych rynkach perspektywicznych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w wybranych branżowych imprezach targowych, wyjazdowych misjach gospodarczych oraz seminariach, kongresach i konferencjach, a także zorganizować przyjazdowe misje gospodarcze, przeprowadzić działania informacyjno- promocyjne oraz skorzystać z doradczych i szkoleniowych usług w zakresie umiędzynarodowienia. Inicjatywy podjęte przez beneficjentów programu będą elementem prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju ogólnych działań promujących wybrane sektory polskiej gospodarki oraz Markę Polskiej Gospodarki.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu może wynieść do 1 mln zł, a poziom dofinansowania od 50 do 85 % całkowitej kwoty tych wydatków, w zależności od wybranej przez przedsiębiorcę formy dofinansowania oraz statusu wnioskodawcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca). Konkurs jest prowadzony w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w tej edycji konkursu wynosi 100 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.poir.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

id: 48997