W ramach poddziałania 2.3.3 programu Inteligentny Rozwój dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Nabór wniosków będzie trwał do 26 lipca 2018 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1)            zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 000 000,00 zł;

2)            zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 36 000 000,00 zł.

 

Ogłoszenie o konkursie i pełna dokumentacja konkursowa do poddziałania 2.3.3 POIR w 2018 r.

id: 49899