– Wchodzimy w etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzisiejsze podpisanie umów jest kolejnym tego przykładem. Nie możemy mówić o nowoczesnej Polsce, bez dobrze rozwiniętej sieci dróg. Większa dostępność transportowa to jeden z niezbędnych warunków rozwoju polskich regionów - powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
– Mamy już komplet umów o dofinansowanie projektów z zakresu transportu drogowego wybranych w pierwszym konkursie Programu Polska Wschodnia– poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – Dzięki 1,2 mld zł dotacji, w Polsce Wschodniej zrealizowanych zostanie 14 inwestycji drogowych o łącznej wartości 1,44 mld zł – dodał.


Pierwsze umowy o dofinansowanie zawarto w czerwcu (8 umów), kolejną w lipcu. Pozostałe pięć umów – wartych ponad 826 mln zł, z czego blisko 689 mln zł to unijne dofinansowanie – podpisano 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju.

- Obok transportu drogowego, w POPW wspieramy inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz transport miejski. Na ten sektor przeznaczymy w sumie 5 mld zł – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Środki z POPW umożliwią budowę nowych lub przebudowę istniejących dróg w Polsce Wschodniej tak, by lepiej skomunikować miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą oraz z całym krajem. Większa dostępność transportowa oznaczać będzie m.in. lepszy dostęp do rynków zbytu, pracy i usług publicznych, ożywienie przedsiębiorczości oraz wzrost atrakcyjność gospodarczej.

Już wkrótce w POPW pojawią się kolejne fundusze na inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce Wschodniej. W październiku odbędzie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność terytorialną Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa oraz otaczających je gmin. Budżet konkursu wyniesie 800 mln zł.

Projekty dla których umowy podpisano 30 sierpnia br.:
1. Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – beneficjent: Województwo Podkarpackie, wartość: ponad 112,8 mln zł, dofinansowanie: blisko 94,65 mln zł;
2. Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) – beneficjent: Gmina Olsztyn, wartość: ponad 108,9 mln zł dofinansowanie: ponad 92,3 mln zł;
3. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) – beneficjent: Miasto Białystok, wartość: ponad 95,1 mln zł; dofinansowanie: blisko 79,8 mln zł;
4. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) – beneficjent: Miasto Białystok, wartość: ponad 317,7 mln zł, dofinansowanie: blisko 267,5 mln zł;
5. Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) – beneficjent: Gmina Lublin, wartość: blisko 191,5 mln zł dofinansowanie: ponad 155 mln zł.

Zobacz informacje nt. wcześniej podpisanych umów z zakresu infrastruktury drogowej w POPW: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/projekty-drogowe-w-polsce-wschodniej-podpisano-pierwsze-umowy/ 
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/nowa-inwestycja-drogowa-na-podkarpaciu-z-unijnym-dofinansowaniem/ 

 

 

id: 49134