Zapraszamy do obejrzenia filmu - prezentacji do poddziałania 2.3.1 PO IR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP", którego celem jest wsparcie procesu wdrożenia innowacji poprzez finansowanie usług proinnowacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

id: 48667