6 marca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Ochrona własności przemysłowej*.  Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie może być również przeznaczone na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Wnioski można będzie składać w 6 rundach do 29 listopada 2018 r.  Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

 

Dokumentacja

* działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

id: 49963