Zapraszamy na spotkanie dla Wnioskodawców w ramach działania 2.21 POWER Akademia Menadżera MŚP.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w Warszawie, w Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, w godzinach 10:00-12:30.

Podczas spotkania eksperci PARP przedstawią Wnioskodawcom zasady udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz odpowiedzą na pytania.

 

 

 

id: 50025