Zapraszamy na cykl sześciu warsztatów konsultacyjnych mających na celu wypracowanie ostatecznego kształtu „Standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”.

„Standard uniwersalnych kompetencji menadżerskich” stanowi zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby zatrudnione na stanowiskach menadżerskich, niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa/pracodawcy oraz miejsca kierowniczego w strukturze organizacji. Dokument ten będzie stanowił podstawę do wyboru obszarów/usług rozwojowych mających wpływ na rozwój uniwersalnych kompetencji menedżerskich, które będą mogły zostać objęte dofinansowaniem przez Operatorów wyłonionych w konkursie Akademia Menadżera MŚP, ogłoszonego w ramach Działania 2.21 POWER.

Instytut Analiz Rynku Pracy, na zlecenie PARP, przygotował wstępną wersję „Standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”, która zostanie poddana konsultacjom z zaineresowanymi środowiskami. Konsultacje będą się odbywać w formie czterogodzinnych warsztatów organizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Łodzi.

W każdym spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy biznesu, przedsiębiorcy oraz reprezentanci innych organizacji zainteresowanych tematyką zarządzania kompetencjami.

Spotkania warsztatowe mają charakter półotwarty. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Warszawie w dniu 21 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00-14.30. Kolejne warsztaty odbędą się we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2018 r. oraz w Poznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. – prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza w terminie do 2 dni robocze przed datą konsultacji. PARP zastrzega, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc w ramach otwartej części rekrutacji liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w konsultacjach zostaną powiadomione mailowo o miejscu spotkania oraz jego harmonogramie 2 dni robocze przed terminem warsztatu.

Informacja o terminach konsultacji w Gdańsku, Krakowie i Łodzi zostanie umieszczona na stronie w późniejszym terminie, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem konsultacji.

Rejestracja na spotkania została zakończona
id: 50145