Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym (8 sierpnia 2018 r., Warszawa) które będzie poświęcone konkursowi „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
• reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
• organizacje pracodawców,
• organizacje samorządu gospodarczego,
• organizacje związkowe,
• przedsiębiorcy

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 7 sektorach: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz turystycznym. Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami sektorowych rad ds. kompetencji.

Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 3 sektorów (budowlanego, finansowego oraz turystycznego).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

 

Rejestracja na spotkanie została zakończona

 

id: 50226