Zapraszamy na cykl warsztatów konsultacyjnych mających na celu wypracowanie ostatecznego kształtu „Standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”.

„Standard uniwersalnych kompetencji menadżerskich” stanowi zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby zatrudnione na stanowiskach menadżerskich, niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa/pracodawcy oraz miejsca kierowniczego w strukturze organizacji. Dokument ten będzie stanowił podstawę do wyboru obszarów/usług rozwojowych mających wpływ na rozwój uniwersalnych kompetencji menedżerskich, które będą mogły zostać objęte dofinansowaniem przez Operatorów wyłonionych w konkursie Akademia Menadżera MŚP, ogłoszonego w ramach Działania 2.21 POWER.

Instytut Analiz Rynku Pracy, na zlecenie PARP, przygotował wstępną wersję „Standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”, która zostanie poddana konsultacjom z zaineresowanymi środowiskami. Konsultacje będą się odbywać w formie czterogodzinnych warsztatów organizowanych w Gdańsku, Łodzi i Krakowie.

W każdym spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy biznesu, przedsiębiorcy oraz reprezentanci innych organizacji zainteresowanych tematyką zarządzania kompetencjami.

Spotkania warsztatowe mają charakter półotwarty. W czerwcu br. warsztaty odbyły się w Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Kolejne spotkania odbędą się w Gdańsku (4 września 2018 r.), Łodzi (5 września 2018 r.) oraz Krakowie (6 września 2018 r.) – prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza w terminie do 30 sierpnia 2018 r. PARP zastrzega, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc w ramach otwartej części rekrutacji liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w konsultacjach zostaną powiadomione mailowo o miejscu spotkania oraz jego harmonogramie najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem warsztatu.

Rejestracja na konsultacje została zakończona
id: 50248