Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. Spotkanie odbędzie się 4 września w Warszawie.

Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej czy administracji publicznej. Podczas spotkania zaproszeni eksperci podzielą się doświadczeniami i perspektywami rozwoju rad ds. kompetencji, dobrymi praktykami oraz rolą rad sektorowych w budowie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną kryteria oraz założenia naboru w ramach planowanego III konkursu sektorowych rad ds. kompetencji.

Idea stworzenia sektorowych rad ds. kompetencji powstała w odpowiedzi na powstające deficyty kadrowe, niedopasowanie kompetencyjne pracowników do rynku pracy wynikające z braku współpracy i komunikacji pośród trzech kluczowych podmiotów: sektora biznesu, administracji oraz edukacji. Aktualnie funkcjonuje siedem sektorowych rad ds. kompetencji, w sektorach: zdrowie i pomoc społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja (z uwzględnieniem elektromobilności), moda i innowacyjne tekstylia, IT.

Obecnie przygotowywany konkurs ma na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji w sektorach składających się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw. Planowany jest wybór 9 rad, natomiast decyzję o tym, jakie branże i specjalizacje wchodzą w zakres danego sektora, podejmą środowiska przygotowujące wnioski aplikacyjne, na co dzień współpracujące na rzecz rozwoju pracowników danej gałęzi gospodarki.

Działanie prowadzone jest w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Miejsce spotkania: PARP (ul. Pańska 77/79, sala 031).

 

Rejestracja na spotkanie została zakończona


   Program spotkaniaDownload this file (Spotkanie informacyjne - program.pdf).pdf230 kB pobierz
id: 50251