Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania Ochrona własności przemysłowej

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej. Dofinansowanie możesz również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Ponadto, możesz uzyskać pomoc w ochronie Twoich praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Możesz otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%. Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej!

Na spotkaniu ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektów, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Spotkanie odbędzie się 11 października 2018 r. w Warszawie w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, 00-830 Warszawa (sala Jowisz, parter) w godzinach 10.00-13.30.

Poddziałanie 2.3.4 POIR skierowane jest do MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość:

* Telefon (wraz z nr. kier.):

* Email:

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

* Proszę podać słownie wynik: jeden + dwa =

Dane przetwarzane są w celu udziału użytkownika w wydarzeniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są w regulaminie ochrony danych osobowych oraz przekazane zostaną w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację na wydarzenie.Wyślij formularz

 

id: 50297