Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości.

Konferencja odbędzie się już 7 listopada w Warszawie (Mała Warszawa art.&business, ul. Otwocka 14).

 

Zarejestruj się na seminarium

* pola wymagane

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość:

* Telefon (wraz z nr. kier.):

* Email:

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Czy Pani/Pana firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych?


Czy Pani/Pana firma może świadczyć za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych usługi z dofinansowaniem z EFS?


Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

* Proszę podać słownie wynik: jeden + trzy =

Dane przetwarzane są w celu udziału użytkownika w wydarzeniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są w regulaminie ochrony danych osobowych oraz przekazane zostaną w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację na wydarzenie.Wyślij formularz

 

id: 50332