PARP prowadzi nabór wniosków w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. O wsparcie z puli 60 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy KKK. W zależności od statusu w klastrze dotacje mogą być przeznaczone m.in. na: aktywizację działań, marketing, zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych i współpracę międzynarodową (koordynatorzy KKK). Drugi rodzaj wsparcia m.in. na dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, udział w seminariach, kongresach i konferencjach, reklamy w mediach targowych czy usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, jest przeznaczony dla członków klastra, którzy mogą się o nie ubiegać za pośrednictwem koordynatorów.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 0,5 mln zł, maksymalna 6 mln zł. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2018 r. wyłącznie w Generatorze Wniosków.

Ogłoszenie o konkursie

id: 49596