W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 lipca 2016 r. zamieszczonego w serwisie informacyjnym inwestycjawkadry.pl (link) oraz na stronie PARP (link) informujemy, iż w dniach od 26 lipca do 1 sierpnia 2016 r. PARP zweryfikowała 4 certyfikaty/akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 01.08.2016r.)

W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy nie zostały zgłoszone propozycje nowych certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w RUR, kolejną informację w ww. zakresie opublikujemy po ich zgłoszeniu i dokonaniu oceny.

id: 49068