W związku z uruchomieniem w SL2014 nowego modułu Dokumentacja zaktualizowano Podręcznik Beneficjenta. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Beneficjentów, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywali system SL2014.

Dzięki systemowi mogą m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu. Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom uprawnionym przez Beneficjentów (których dane znajdują się na liście osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

 

id: 49968