14 stycznia 2008

 

Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrówPublikacja jest przewodnikiem zawierającym wiele cennych wskazówek nt. jak zarządzać klastrami i inicjatywami klastrowymi aby zapewnić stabilny rozwój klastra jako grupy podmiotów wzajemnie ze sobą współpracujących, a w szczególności przedsiębiorców oraz regionu, w którym działa klaster.

Przewodnik opracowano w ramach projektu CLOE - Cluster linked over Europe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu INTERREG IIIC WEST.

Przewodnik został przetłumaczony na język polski za zgodą konsorcjum projektu CLOE, reprezentowanego przez jednego z członków konsorcjum: The Economic Development Departament Karlsruhe.
Tłumaczenie wykonano z inicjatywy i ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska wersja publikacji dostępna jest w wersji książkowej oraz na płytach CD w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Elektroniczną wersję, w formie pliku, można pobrać ze strony internetowej projektu CLOE www.clusterforum.org (downloads).

 

więcej

31 grudnia 2007
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2007 Informatorium PARP jest czynne do godziny 14.00.
31 grudnia 2007
Przetarg nieograniczony na "Dostawę prasy i czasopism do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
21 grudnia 2007
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zatwierdziła do wsparcia projekty, które w ramach Poddziałania 2.2.1 SPO-WKP otrzymały 79 pkt lub 78,66 pkt. W związku z powyższym, prezentujemy listę projektów rekomendowanych do wsparcia. Jednocześnie informujemy, że PARP przystąpiła do podpisywania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały zatwierdzone do wsparcia.
21 grudnia 2007
Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia br. jest dla pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
21 grudnia 2007
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1 SPO-WKP. Lista zawiera projekty, które w wyniku złożonych odwołań zostały poddane ponownej ocenie i otrzymały średnią punktację wynoszącą co najmniej 79,33 pkt. Jednocześnie informujemy, że PARP przystąpiła do podpisywania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały zatwierdzone do wsparcia.
19 grudnia 2007
Uprzejmie informujemy, że w związku z istniejącą możliwością wystąpienia w roku 2008 oszczędności wynikających z wdrażania programu SPO WKP, pozytywnie ocenione projekty złożone w ramach Poddziałania 2.2.1, którym do tej pory nie zostało przyznane wsparcie, mogą mieć szansę na otrzymanie dofinansowania.