Aktualności 2007

Przetarg nieograniczony na "Benchmarking parków technologicznych w Polsce".
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 10 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
Przetarg nieograniczony na "Dostawę sprzętu komputerowego".
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania z doradztwa organizowanego w ramach projektu „Turystyka - wspólna sprawa" m.in. w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów w nowym okresie programowania 2007-2013 oraz zarządzania projektem.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 9 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie audytów poprawności realizacji zadań związanych z prowadzeniem Punktów Konsultacyjnych".
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wyniki z badania pt. „Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii" w którym pokazano czynniki decydujące o zatrudnieniu kobiet w przedsiębiorstwach wysokich technologii oraz określone czynniki decydujące o przebiegu kariery zawodowej kobiet. Badanie jest adresowane dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz rządowych.